Amserlenni  | Timetables


Bydd y Gornel Goginio yn symud i Neuadd Fwyta Lloyd Thomas eleni, sydd ar ben isaf y campws. Byddwn yn datgelu'r cogyddion yn fuan, felly cadwch lygad ar y dudalen hon.

Rydym hefyd wrthi'n trefnu'r artistiaid bydd yn perfformio yn y Babell Adloniant. Bydd rhagor o wybodaeth ar gael yn fuan.

The Cookery Corner will be moving to Lloyd Thomas Dinning Hall this year, which is at the lower end of the campus.  We will soon be revealing the lineup so do keep an eye on this page

We are also working on the lineup for the Entertainment Tent. Further information will be available soon.