Dathlu 25

mlynedd ~

Celebrating

25 years

Calon Geltaidd - Celtic Heart

Mae'r Ŵyl Fwyd eleni ar Ddydd Sadwrn 27ain o Orffennaf 2024 pan byddwn yn dathlu 25 mlynedd yr Ŵyl . Dewch i ymuno yn y dathlu. Mynediad am ddim ac yn dechrau am 10 yb

 Rydym yn ddiolchgar i'r adran Bwyd & Diod Llywodraeth Cymru, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant,  LAS, NFU Cymru a Dunbia am noddi'r Ŵyl  eto eleni. 


This year's Festival is on Saturday 27th July 2024 when we will be celebrating 25 years of the Festival. Come and help us celebrate. Entrance is Free and starts at 10am

We would like to thank the Welsh Government Food & Drink Division, UWTSD, LAS, NFU Cymru and Dunbia for sponsoring  the event again this year. 

Tregaron – 01974 298000

Aberaeron – 01545 571778

DUNBIA LOGO LESS STRAP