Dathlu 25

mlynedd ~

Celebrating

25 years

Ni Nôl! ~ We're back!

Mae'r Ŵyl Fwyd eleni ar Ddydd Sadwrn 27ain o Orffennaf 2024. Mae manylion archebu stondin nawr yn fyw. Beth am fod yn rhan o'r ddigwyddiad eleni wrth i ni ddathlu 25 mlynedd  

 This year's Festival is on Saturday 27th July 2024. Stallholder booking details are now live. Why not join us at this year's event as we celebrate 25 years - here in Lampeter, Ceredigion!