Dathlu 25

mlynedd ~

Celebrating

25 years

Ni Nôl! ~ We're back!

Dyddiad yr Ŵyl Fwyd eleni yw Dydd Sadwrn 27ain o Orffennaf 2024. Mae manylion archebu stondin nawr yn fyw. Beth am fod yn rhan o'r ddigwyddiad eleni wrth i ni ddathlu 25 mlynedd  - fan hyn yn Llanbed!

 This year's Festival is on Saturday 27th July 2024. Stallholder details are now live. Why not join us at this year's event as we celebrate 25 years - here in Lampeter, Ceredigion!